TERMIN NADSYŁANIA ABSTRAKTÓW UPŁYNĄŁ.
Dziękujemy za nadesłane materiały
Publikacja abstraktów:

Autorzy nadesłanych abstraktów wyrażają zgodę na publikację abstraktów (bez recenzji) w Księdze Abstraktów (wersja elektroniczna), która zostanie rozesłana do wszystkich uczestników kongresu.

Sposób składania:

Abstrakty można przesyłać wyłącznie za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeniowego abstraktów, który znajduje się u dołu strony.

Rejestracja autora:

Należy pamiętać, że rejestracja autora prezentującego jest obowiązkowa dla każdego zaakceptowanego abstraktu. Termin rejestracji autora prezentującego upływa 8 października 2023 r.

Jeśli autor prezentujący nie uiści opłaty rejestracyjnej, prezentacja zostanie wycofana z programu.

Przesłanie abstraktu nie oznacza rejestracji na Kongres.